MENÜ

Cengiz Özkan – Beri Gel Esrarı Hak

papiksarki

114

Yok

Beri gel beri gel de ey esrarı Hak
Evliyanın yolu söz ile değil
Marifet Tohumu ekip biçilmez
Oğlan uşak mahbub kız ile değil
Kuş misali her çeşmeye konarsın
Acı tatlı demez içer kanarsın
Ene’l Hakk’ı yakın görmek dilersin
O kafadan bakan göz ile değil
Nice haller vardır haller içinde
Nice sırlar vardır sırlar içinde
Hakk’ı bulan bulur az yaş içinde
Yetmiş, seksen, yüzyılla değil
Dedemoğlu der ki bu sırra erdim
Men aref sırrına erdim uyandım
Katarını katarıma uydurdum
Karıştım toprağa az ile değil

SON YORUMLAR