MENÜ

Dursun Ali Erzincanlı – Ay Yüzlüm

papiksarki

169

Yok

Ay yüzlüm, apaçık sözlüm rûhum Sana kurban;
Gönlüm Sana hayran!.

Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman!
Sultânım el-amân..!

Bak sînemde bir ok var, derûnumda bir acı,
Sendedir ilâcı…

Ey varlığı nûr, dünyası sürûr, sözü Kurr17;ân!
Her derdime derman…

Pür âteşim bırakma hicranda beni zinhâr!
Rûhumda âh u zâr…

Hem mahzûn, hem de perişan dertlerle kıvrandım;
Kapına dayandım!

Bilmem başka kor, başka ateş, ben Sana yandım;
Seninle uyandım.

Ey dünyaya arştan gelen nûr, ey meh-i tâbân!
Aydınlattı ziyân…

Bakıp da evsâfına hep dîdârını andım;
Aşkınla kıvrandım.

Ey taptaze gül, kâkülü amber, saçı reyhan!
Câziben ne yaman!

Görmemiştir cihanda gözler Sen gibi dilber…
Güneşlerden enver…

Aç lütufla bağrını aç ki kıtmîr kulundur!
Dergâhın uludur…

Deryâlara denk kereminden bir katre ihsân,
Ey gönlüme Sultân!

Lütfeyle ne olur bildiğim başka kapı yok!
Derdim herkesten çok.

SON YORUMLAR