MENÜ

Eddie James – Desperation

papiksarki

100

Yok

(Oooooo Lord, we cry out to You we long for You Lord)
(Yüce Tanrım, ağlıyoruz sana senden uzak olduğumuz için Tanrım)

Lord hear our cry
Rabbim ağlamamızı duy

And come heal our land (Oh Lord)
Ve gel arazimizi iyileştir (Ah Tanrım)

Breathe life into these dry and thirsty souls
Bu kuru ve susuz ruhlara hayat nefesi ver

Lord hear our prayer (Jesus)
Rabbim dualarımızı duy (İsa)

Forgive our sins
Günahlarımızı bağışla

And as we call on Your name
Ve biz senin adını çağıralım

Would you make this place for Your glory to dwell
Zaferin için burayı yapmak iste

And open the blind eyes
Ve kör gözler açık

Unlock the deaf ears
Sağır kulaklar kilitsiz

Come to Your people
İnsanlarına gel

As we draw near
Bizeyakın hisset

Hear us from Heaven
Cennetten bizi duy

Touch our generation
Neslimize dokun

We are Your people
Biz senin insanlarınız

Crying out in Desperation [x2]
Çaresizlik içinde ağlıyor [x2]

SON YORUMLAR