MENÜ

Faye Wong – Jia Ai Zhi Ming&in The Name Of Fake Love

papiksarki

76

Yok

(cantonese)

zhong san seng jao
kui yu ngoi yan
xun xiu liu tai wan
lao kup liu liong sam
fai wai loi ji pou ham
du qu mai fook tek yan
dui lei yu zo yat tin zhan
kuk zhao zhun liuk hei san

yu ci zhe ban xun dou
seng kok jek mok tai du
yun bun zhi siong man bu
ta hak man chong hiu lok
bu mang yat sang kiu ngo
jiong zhe me zhong san de san kui
kap e ying chiu dou
fa zhuo weng sam de fen dou

ji si yan ngoi kun kui
ngor hui yi yong si ji kui
bat xi yan ngoi kun kui
san keng yao ji si de zhuang kui

pin zhat moi zhui chor si yao meng
nga pin lei wen heng
jin fo lei chi jin
jip man chi dai gak meng
him sao fong dai bun seng
cuo ngoi lau zai mok ji meng
bok cui zhui hao can seng

bat xi yan ngoi kun kui
ji jun bat fui ji yok mou lui

ENGLISH TRANSLATION :

Whole life achievement is due to lover
proclaim (my) body temperature
distort (my) conscience
quick comfort came from embrace
bury enemies everywhere
treat you as innocent as yesterday
yet sacrifice myself early-on

rather perish in this manner
better than unlimited loneliness
initially just wish to take a stroll
stepped into a long road of blood
A life of pride is not in vain
let this loyal body
presented to the supreme bald eagle
become an eternal warrior

even if sacrifice body for love
I’ll portray myself as a warrior
no regrets sacrificing for love
sacred yet selfish heroic act

Obstinacy is not a crime
Army dispatched with a mission
The tenderness of opium
galloping amidst the fires of battles
Kiss to perpetuate revolution
hold hands let down character
wrong love left at epitaph
learned to gain last tragic victory

No regrets sacrificing for love
Self-respect without regrets
self-torture without tears

终身成就
归于爱人
宣泄了体温
扭曲了良心
快慰来自抱憾
到处埋伏敌人
对你如昨日天真
却早壮烈牺牲

如此这般殉道
胜过寂寞剃度
原本只想漫步
踏下漫长血路
不枉一生骄傲
将这么忠贞的身躯
给秃鹰超度
化作永生的粪土

即使因爱捐躯
我会以勇士自居
不惜因爱捐躯
神圣又自私的壮举

偏执无罪
出师有名
鸦片里温馨
战火里驰骋
接吻持续革命
牵手放低本性
错爱留在墓志铭
博取最后惨胜

不惜因爱捐躯
自尊不悔
自虐无泪

SON YORUMLAR