MENÜ

Faye Wong – Ming Tian Wo Yao Jia Gei Ni& Tomorrow I’m Marrying

papiksarki

76

Yok

miao zhong fen zhen di da di da
zai xin zhong
wo de yan guang shan shuo shan shuo
hao kong dong
wo de xin tiao pu tong putong
de zhen zhen ji dong

wo wen zi ji yao ni ai ni you duo nong
Wo yao he ni xuang shu xuang fei
duo chong dong
wo de nei xin hu shang hu xia
de zhen zhen ji dong
wu…

ming tian wo yao jia gei ni la
ming tian wo yao jia gei ni la
yao bu shi mei tian de jiao tong
fan rao zhe wo shuo you de meng
(yao bu shi ting dian na yi ye
cai fa xian wo ji mo kong dong)
ming tian wo yao jia gei ni la
ming tian wo yao (zhong yu) jia gei ni la
yao bu shi ni wen wo
yao bu shi ni quan wo
yao bu shi shi dang de shi hou
ni rang wo xin dong
(ke shi wo jiu zai zhe shi hou hai pa
huang kong)

ENGLISH TRANSLATION :

second hand minute hand ‘didadida’ in heart
My eyes gleam blinking so emptily
My heartbeat ‘putongputong’ rhythmically beat

I ask myself want you love you how deeply
I want to live and endeavour with you how recklessly fast
My heart goes up and down rhythmically pulsing
Wu…

tomorrow i’m marrying you
tomorrow i’m marrying you
If it isn’t everyday traffic bothers all of my dreams
(if it isn’t the night that blackout only discover my empty loneliness)
Tomorrow i’m marrying you
tomorrow i’m (finally) marrying you
If it’s not you propose to me
If it’s not you advise me
If it’s not the suitable time you moved my heart
(But I’m just at this moment terrified)

秒针分针滴答滴答在心中
我的眼光闪烁闪烁好空洞
我的心跳扑通扑通地阵阵悸动

我问自己要你爱你有多浓
我要和你双宿双飞多冲动
我的内心忽上忽下地阵阵悸动呜…

明天我要嫁给你啦
明天我要嫁给你啦
要不是每天的交通烦扰着我所有的梦
(要不是停电那一夜才发现我寂寞空洞)
明天我要嫁给你啦
明天我要(终于)嫁给你啦
要不是你问我
要不是你劝我
要不是适当的时候你让我心动
(可是我就在这时候害怕惶恐)

SON YORUMLAR