MENÜ

Faye Wong – Qian Yan Wan Yu& Thousands Words Ten Thousands Lan

papiksarki

114

Yok

bu zhi dao wei le shen me
you chou ta wen rao zhe wo
wo mei tian dou zai qi dao
kuai gan zhou ai de ji mo
na tian qi, ni dui wo shuo
yong yuan de ai zhe wo
qian yan he wan yu
shui feng yun lue guo

ENGLISH TRANSLATION :

Don’t know because of what
Worries it circles (& plague) me
I pray everyday
Quick chase away the loneliness of love
Since that day, you said to me
Forever will love me
thousand words and ten thousands languages
brush past along with the wind

不知道为了什么
忧愁它围绕着我
我每天都在祈祷
快赶走爱的寂寞
那天起,你对我说
永远地爱着我
千言和万语
随风云掠过

SON YORUMLAR