MENÜ

Faye Wong – Sao Xing & Spoiling Fun

papiksarki

89

Yok

die zhe die zhe de pu ke
ni yi ge yang shou
jiao wo ta xia lai

he le he le de ke le
ni yi ge zhuan tou
jiao wo ku chu lai

zhuang zhe zhuang zhe de kuai huo
ni yi ge yan shen
jiao wo zhuang bu lai

wang le wang le de kuai huo
ni yi ge wen ti
jiao wo xiang qi lai

Ai, zong shi bu fei chui hui
ni ba wo chong
na meng xiang shi jie gan chu lai
(ai) zong shi qing er yi ju
ni jiao wo cong
na bai yun shen chu diao xia lai

xiao xin yi yi de ren nai
ni yi bu liu shen jiao wo ta xia lai
hao bu rong yi de kai huai
ni yi ju shuo huo
jiao wo huai qi lai

yi sheng yi shi de qi dai
ni yi miao zhi jian
jiao wo xiang guo lai
zi you zi zai de fa dai
ni yi pan leng shui
xiang wo nai guo lai

ENGLISH TRANSLATION :

Stacking stacking Poker (cards)
you one wave of hand
have me falling down

drinking drinking cola
you one turn of head
have me cry it out

pretending pretending happy life
you one gleam of eye
have me stop pretending

forgotten forgotten happy life
you one question asked
have me remembering (it all)

Ai, always not wasting a breathe
you have me chased out from dream world
(ai) always have it so easily
you have me dropped out of the deep corner of white cloud

Extremely careful patience
you carelessly have me fall down
Uneasily amused
you one sentence have me feeling naughty

One lifetime of waiting
you within a second have me woken up
Freely staring into space
you have one basin of cold water
thrown at me

SON YORUMLAR